Answered

ver

  • 8 February 2024
  • 2 replies
  • 9 views

Mijn familieleden kunnen niet meer inloggen om in hún bibliotheek muziek te luisteren. Zij staan op mijn familieaccount

icon

Best answer by awesomemac 8 February 2024, 22:39

View original

2 replies

Userlevel 7
Badge +5

Hi @mauricevanmeurs,

Dit klinkt inderdaad als vervelend. De Community forum gebruikers zoals ik kunnen je account gegevens niet inzien, dus hopelijk kan je deze vragen beantwoorden:

  • Kan je controleren of je abonnement nog wel geldig is en dan deze niet per ongeluk op Deezer Free staat? 
  • Heb je toch het juiste abonnement, kan je kijken of de familieleden nog zichbaar zijn in je Deezer account?
Userlevel 7
Badge +5

Hi @mauricevanmeurs, thank you for your message and thank @awesomemac for your help.

Can you tell me if it's all the profiles or just some and which ones?

Reply