Answered

deezer met reclame

  • 17 March 2023
  • 1 reply
  • 13 views

Goede avond heeft 5maal jullie te berijken zonder resultaat.Deezer doe het niet goed steeds reclame.Heeft een jaar abonnement afgesloten.Mocht het zo blijven spant ik een rechtszaak aan.Mijn e-mailadres is a.schaijk6@ziggo.nl

icon

Best answer by Johnathan.Deezer 18 March 2023, 19:25

View original

1 reply

Userlevel 5
Badge +4

Hey @a.schaijk6

Sorry about it. 

On that case, you need to contact our Customer Care Team, they can help to check it out for you. 😊

Take care.🤙🏼

Reply