Answered

Zmiana adresu e-mail

  • 22 February 2021
  • 2 replies
  • 25 views

Witam. Jak zmienić adres e-mail gdy nie mam dostępu do poczty ?Adres jest stary nie aktualny.                           Hello. How do I change my e-mail address when I cannot access the e-mail address? The address is old and out of date.

icon

Best answer by hpguru 22 February 2021, 21:41

Hello, you can contact them regards this using chat or send request.

https://support.deezer.com/hc/en-gb

View original

2 replies

Userlevel 1

@radek.red  Kontaktowałeś się z działem obsługi klienta Deezera tak jak radzi aplikacja przy próbie zmiany adresu e-mail?

Userlevel 7
Badge +5

Hello, you can contact them regards this using chat or send request.

https://support.deezer.com/hc/en-gb

Reply